ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๗ อัตรา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

×