หน้าแรก » บริการ

หมายเหตุ

:  ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้บริการ 24 ชั่วโมง

:  ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย เปิดทุกวัน ( หยุดเฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน )