บริการของเรา

เกี่ยวกับเรา

ประชาสัมพันธ์

ประเมิน ITA

ร่วมบริจาค

ติดต่อราชการ

โรงพยาบาลบ้านค่าย

นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านค่าย

มีสถานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านค่าย

มีสถานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

TemporaryFile 1
มีนาคม 22, 2024

TemporaryFile 1

...

บริการโรงพยาบาลบ้านค่าย

เดิมโรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 เปิดดำเนินการเมื่อ 29 มิถุนายน 2507

ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนขนาด

30

เตียง

ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้บริการ

24

ชั่วโมง

บริการโรงพยาบาลบ้านค่าย

จันทร์ – ศุกร์

– เวลา 08.00 -1200 น.

– เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ

– ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุให้บริการ 24 ชั่วโมง

– ผู้รับบริการแพทย์แผนไทย เปิดทุกวัน

( หยุดเฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือน )