วันต้นไม้แห่งชาติ2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์ภาณุวัฒน์ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มาร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสวนด้านหน้าของโรงพยาบาล ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ เป็นจำนวน 120 ต้น