คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (1)