งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

โรงพยาบาลบ้านค่าย (NoGiftPolicy)

โรงพยาบาลบ้านค่าย มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(NoGiftPolicy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาสขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพรอวยพรผ่านสื่อออนไลน์หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน