คลินิกส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลบ้านค่าย

คลินิก ส่งเสริมการมีบุตร โรงพยาบาลบ้านค่าย

จัดบริการโดยแพทย์เวชปฏิบัติและพยาบาลผดุงครรภ์

  • การให้คำปรึกษาก่อนสมรสและการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์
  • การวางแผนครอบครั้ว / การมีบุตร
  • การประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์
  • การประเมินสาเหตุกาวะมีบุตรบากเบื้องต้น

เริ่มให้บริการ 15 ธ.ค.2566

วันอังคาร
วันศุกร์

08.00-16.00 น.
ณ งานห้องคลอด ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
038-641005-6 ต่อ 209